با توجه به اینکه شرکت پارت تجارت در ارایه خدمات مشتری و پاسخگویی به خواسته های مشتری در راستای اهداف خود که مشتری محور و خدمات پس از فروش اهمیت می دهد و همچنین تمام تصمیمات و برنامه ریزی و اقداماتی که برای رفع نیازهای مشتریان می باشد را انجام می دهد و خدمات مشتری عموما پس از فروش محصول معنا پیدا می کند وتلاش شرکت پارت تجارت برای بهبود هرچه بهتر ان است و این تلاش مستمر منجر به وفاداری بیشتر مشتریان و تشویق دیگران به خرید محصولات شرکت می گردد و در این راستا با ارایه نظریه کارشناسی توسط متخصصین کار آزموده و با تجربه شرکت در صورتیکه معایب و خرابی مربوط و از طرف شرکت پارت تجارت باشد با توافق طرفین کالا مرجوع یا رفع ایراد می گردد.

 

افزودن دیدگاه