با توجه به اینکه اهداف شرکت پارت تجارت جلب رضایت مشتری و مبنای آن بر مشتری مداری و جذب مشتری می باشد، آماده پاسخگویی به شکایات و انتقادات مشتری از طریق واحد پشتیبانی و خدمات پس ارفروش شرکت پارت تجارت می باشد و از طریق راههای ارتباطی شرکت که شامل قسمت ثبت شکایات در سایت و یا از طریق ایمیل یا نامه با دفتر مرکزی آماده پاسخگویی به مشتریان و همکاران عزیز جهت ارایه خدمات بهتر و رفع موانع می باشد.

افزودن دیدگاه