لجستیک یکی از مهمترین عامل در زنجیره تا مین مدیریتی است که فرآیند برنامه ریزی اجرا و نظارت بر خدمات و اطلاعات مرتبط با حمل و نگهداری کالا از مبدا تا محل مصرف که با هدف تا مین نیاز مشتری صورت می گیرد .

عملکرد های کلی لجستیک شرکت پارت تجارت را می توان حمل و نقل انبارداری مدیریت موجودی سامانه های اطلاعاتی تامین مدیریت سفارش ها خدمات مشتریان و بسته بندی عنوان گردد.

در شرکت پارت تجارت برنامه ریزی برای ارسال به صورتی است که:

  • کاهش زمان تحویل بار به مشتری
  • سالم رساندن محصولات به دست مشتری
  • کاهش هزینه های کلی برای مشتری
  • کاهش هزینه انبارداری و بارگیری.
افزودن دیدگاه