1. ثبت نام کنید تا ما برای شما لینک تبلیغات ارسال کنیم
  2. از ما بنر تبلیغات دریافت خواهید کرد
  3. درج لینک دریافت شده از ما، در سایت یا شبکه های اجتماعی شما
  4. به ازای هر خرید 2 درصد مبلغ خرید به کیف پول شما به منظور حق بازاریابی پرداخت خواهد شد